Fusie Ham en Tessenderlo
Samen sterke bruggen bouwen!

Fusie Ham en Tessenderlo
Samen sterke bruggen bouwen!

Jouw nieuwe gemeentenaam … De stemmen worden geteld!

Tot en met 1 oktober konden alle inwoners vanaf geboortejaar 2011 hun stem uitbrengen voor hun favoriete, nieuwe gemeentenaam.
De naam met de meeste stemmen wint én wordt onze nieuwe gemeentenaam!

Momenteel worden alle stemmen geteld en bereiden we ons voor op een feestelijke onthulling in december.
Benieuwd naar de nieuwe gemeentenaam?

De fusiegemeente van de toekomst

Ham en Tessenderlo, twee warme gemeenten die vanaf 2025 één willen zijn. Door de handen in elkaar te slaan, maken ze samen hun ambities waar. 

Wat, hoe en waarom? Dat ontdek je in onze visienota.

Onze maatschappelijke uitdagingen samengevat

Waar steden en gemeenten vroeger vooral instonden voor burgerzaken en het onderhoud van de wegen, zijn we er vandaag ook voor mobiliteit, duurzaamheid, milieu, welzijn, zorg, armoede en veel meer. We spelen een steeds belangrijkere rol in het aanpakken van deze maatschappelijke thema’s.  

Met gebundelde krachten kunnen we deze nieuwe taken en uitdagingen aan.

Ham en Tessenderlo bouwden elk een mooi gemeentelijk patrimonium en sterke dienstverlening uit. Om die te blijven garanderen, bouwen we bruggen naar elkaar.

We kiezen vrijwillig en proactief voor een fusie. Zo rekenen we op Vlaamse financiële ondersteuning om aan onze gezamenlijke toekomst te werken.

Wat betekent de fusie voor jou?

Kwaliteitsvolle en laagdrempelige dienstverlening

Vandaag hebben Ham en Tessenderlo al een goede dienstverlening voor hun burgers. Samen gaan we voor nog meer kwaliteit en toegankelijkheid. Of je je nu aanmeldt aan het onthaal of via de digitale weg, we helpen je vriendelijk en vlot vooruit.

Deskundige medewerkers

De fusie van beide gemeenten maakt van ons één organisatie. Het vormt de uitvalsbasis van sterke medewerkers met een grote expertise, die elkaar stimuleren en ondersteunen. En zo staan zij op hun beurt voor jou klaar.

Een financieel sterk bestuur

Ham en Tessenderlo zijn financieel gezonde en sterke besturen. Door bruggen te bouwen wordt de nieuwe gemeente nog slagkrachtiger. Door de financiële steun van de Vlaamse overheid creëren we meer mogelijkheden en blijven we investeren in een duurzame toekomst en een warme, ruime dienstverlening.

Straf beleid dat ten dienste staat van alle burgers

Samen tekenen we een beleid uit dat je maximaal ondersteunt en vlot inspeelt op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zetten we in op zowel digitale vormen van dienstverlening, als op de burger die graag langskomt op het gemeentehuis.

Wat zijn de volgende stappen?

Tijdens de komende weken en maanden bouwen we bruggen om samen de fusie ambtelijk, politiek, financieel en juridisch voor te bereiden. Daarbij vergeten we jou en de medewerkers van de gemeentebesturen niet. Gewapend met open vragen zoals “Wat hebben jullie nodig?”, “Wat is voor jullie belangrijk?” en “Waar dromen jullie van?”, geven we vorm aan de nieuwe gemeente tijdens ontmoetingen en werksessies. 

Vanaf januari 2022 willen wij van je horen!

Heb je vragen? Wil je graag de burgemeester spreken? Of gewoon even je oor te luister leggen? Laat het ons weten! 

December 2023

Ten laatste op 31 december 2023 beslissen zowel Ham als Tessenderlo definitief of ze fuseren in 2025. Als de visie van alle betrokken partijen voor de nieuwe gemeente helder is, gaan we aan de slag. Met jou en met de medewerkers van de gemeentelijke organisaties. We bereiden samen de nieuwe gemeente voor en bouwen aan hoe de organisatie en dienstverlening er in de toekomst moet uitzien. 

Najaar 2022

Met onze visienota als kompas verenigen we de standpunten van alle stakeholders en brengen we de nieuwe gemeente in kaart: wat zijn onze doelen, hoe willen we die bereiken en wat gaan we dan doen?

Vanaf 1 januari 2025

Na de goedkeuring van de Vlaamse overheid is de nieuwe gemeente op 1 januari 2025 een feit en starten we 2025 met een knal!

Meer weten?

Heb je graag nog meer inzichten? Download de volledige bestuurskrachtanalyse of een samenvatting via onderstaande knop.

Veelgestelde vragen

Waarom fuseren Ham en Tessenderlo? Zijn er andere fusies overwogen?

Bij de start van dit traject hebben we onderzocht hoe Ham en Tessenderlo elkaar kunnen versterken in de toekomst. Het uitgebreide rapport van die analyse vind je op deze fusiewebsite onder de rubriek ‘Meer weten?’.

 

In het rapport kan je lezen dat we de uitgelezen partner zijn voor elkaar omdat onze gemeenten, onze besturen en onze burgers erg op elkaar lijken. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze nieuwe gemeente alle troeven in handen heeft om onze burgers de best mogelijke dienstverlening te bieden én een warme thuis te zijn en blijven voor alle inwoners. 

 

Wanneer we fuseren, zullen slechts een 50-tal Vlaamse gemeenten nog groter zijn dan onze nieuwe gemeente. Een gemeente met 30.000 inwoners is dan ook al een mooie schaalgrootte. Wanneer we zouden fuseren met een derde gemeente en dus een nog groter grondgebied zouden bestrijken, zou de nabijheid onder druk komen te staan. Bovendien zou een bijkomende gemeente de uitvoering van de fusie veel moeilijker maken en dit zou niet noodzakelijk tot meer efficiëntiewinst leiden.

Wordt de burger geraadpleegd in dit proces?

De bestuurskrachtanalyse heeft ons overtuigd van de noodzaak van fuseren. Hoe die nieuwe gemeente er dan net moet uitzien, daarvoor hebben we jullie écht nodig! Daarom organiseren we op regelmatige momenten werksessies om met jullie in gesprek gaan. In februari 2022 was er de buurtinformatie-ronde .

 

Je kan rekenen op een consistente informatiestroom én geregelde werksessies of bevragingen van burgers. Hou je brievenbus en mailbox dus in de gaten!

Wie neemt de beslissingen in dit traject?

De beslissingen worden altijd genomen door de beide gemeenteraden. De beslissingen die de gemeenteraden nemen, worden voorbereid door de kerngroep. Dat is het orgaan dat samengesteld is uit politieke en ambtelijke sleutelfiguren uit beide gemeenten.

 

Hoe de politieke ploeg er vanaf 2025 zal uitzien, wordt mede bepaald door jou tijdens de gemeenteverkiezingen in oktober 2024. Het is dus belangrijk om iedereen mee te nemen in dit verhaal. In dit fusietraject wordt dan ook elke politieke partij -zowel de meerderheid als de oppositie- betrokken.

Kan het zijn dat de fusie niet doorgaat?

Als we beeldtaal zouden gebruiken, dan zitten we op dit moment in de ‘verlovingsfase’ maar zijn we nog niet getrouwd. Dit wil zeggen dat het kan dat de fusie uiteindelijk niet doorgaat, maar we hebben wél het engagement en de intentie om samen de verbintenis aan te gaan. De bestuurskrachtanalyse heeft ons een duidelijk inzicht gegeven in elkaars organisatie. We verwachten dus geen onoverkomelijke problemen om succesvol samen te smelten op 1 januari 2025.

Is een goede “samenwerking” tussen Ham en Tessenderlo niet voldoende?

We staan als lokaal bestuur voor grote maatschappelijke uitdagingen: klimaat, armoede, mobiliteit, huisvesting, milieu… Steeds meer en complexe opdrachten worden in de schoot van de lokale besturen geworpen.  Deze uitdagingen zijn te complex en vergen te veel inzet om dit structureel te organiseren vanuit een samenwerkingsverband. In zo’n samenwerkingsverband behou je aparte lokale besturen, met een eigen meerjarenplanning en prioriteiten.

 

Elk van die besturen maakt zijn eigen rekening en behoudt ook alle opgelegde verplichtingen. In een goede opvolging van een evenwichtige samenwerkingsovereenkomst kruipt bovendien veel energie. 

 

Langetermijnuitdagingen zijn beter aan te pakken als gemeenten op een structurele manier de handen in elkaar slaan met één meerjarenplan en waar besturen en diensten gebundeld worden. Een fusie is de ultieme vorm van samenwerken.  Een keuze die ook de Vlaamse Overheid prefereert.

Wat verandert er voor de medewerkers van Ham en Tessenderlo?

De medewerkers werken vanaf 2025 voor een nieuwe werkgever, namelijk voor de nieuwe gemeente. Er is voor elke medewerker een plekje in de nieuwe organisatie. Hun lonen veranderen niet. Die barema’s blijven ongewijzigd. De verandering voor onze medewerkers zal vooral schuilen in de dagelijkse werking. De overgang naar de nieuwe organisatie gaan we samen en in alle zorgvuldigheid met hen voorbereiden.

Ik doe mee!

Jou beter van dienst zijn, daar doen we het voor. Je meenemen in dit verhaal, is dan ook onze prioriteit. 
We houden je graag op de hoogte van het traject dat we samen afleggen. Dat doen we aan de hand van deze website.
Nieuwtjes, belangrijke documenten, de data en agenda van ontmoetingsmomenten, … Je vindt het allemaal op deze website.

Uitnodiging fusiecafé

De voorbije maanden vertelden wij je al meer over het fusietraject dat Ham en Tessenderlo op dit moment samen doorlopen. In de aanloop naar december 2023, wanneer beide gemeenteraden een definitieve beslissing nemen, houden wij je ook de volgende maanden graag op de hoogte. Daarom nodigen wij je uit in ons fusiecafé.

Wat staat er op de agenda?

Het fusietraject is voornamelijk een voorbereiding voor de samenvoeging in 2025. Vanaf dan zullen heel wat zaken echt concreet worden. Voor het zover is, willen we jou als inwoner zo goed mogelijk blijven informeren en je vertellen wat we wel al weten. Wij geven je graag een stand van zaken, schetsen de volgende stappen in het fusietraject en vertellen je hoe de nieuwe gemeentenaam gekozen zal worden.

Ben je er graag bij?

Kom dan zeker naar één van beide fusiecafés:

20 maart om 19.30 in Kristoffelheem Schoolstraat 10, Ham
29 maart om 19.30 in Het Loo Rodeheide 3, Tessenderlo

Nog vragen?

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Stel ze ons gerust via het contactformulier.

Gemeentehuis Ham​

Gemeentehuis Tessenderlo

Contacteer ons
Ik stel mijn vraag aan